• 3 Ascroft Court, Peter Street, OL1 1HP Oldham Manchester
  • Pon - Pt: 9:00 - 20:00 | Sob - Niedz: 10:00 - 18:00
  • Rejestracja: 075 2523 4034 | 0161 222 3480

Cennik usług

UWAGA! Wyniki poniżej wymienionych badań dostępne są wyłącznie w języku polskim (o ile nie napisano inaczej). Badania te wykonywane są wyłącznie w niedzielę!

Cennik badań w języku angielskim dostępny jest tutaj

TSH
£15
T3
£15
fT4
£15
CRP
£10
bHCG
£35
Progesterone
£20
HbA1c
£40
FSH
£20
PSA
£25
Mocz - analiza ogólna
£10
Pakiet hematologiczny
morfologia + OB - wyniki tylko w języku angielskim
£40
Pakiet biochemiczny
Uwaga! Wyniki badań tylko w języku angielskim! Badania nerek - sód, potas, chlor, dwuwęglany, mocznik, kreatynina, eGFR; Badania wątroby - bilirubina, fosfataza alkaliczna, Aspat, Alat, GGTP, białko całkowite, albuminy, globuliny; Badania serca i mięśni - LDH, CK; Badania kości - wapń, fosforany, kwas moczowy; Oraz - glukoza, trójglicerydy, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, żelazo, TIBC
£60
Pakiet hematologiczno- biochemiczny Promocja!
Wyniki badań tylko w języku angielskim! Morfologia + OB, Badania nerek - sód, potas, chlor, dwuwęglany, mocznik, kreatynina, eGFR; Badania wątroby - bilirubina, fosfataza alkaliczna, Aspat, Alat, GGTP, białko całkowite, albuminy, globuliny; Badania serca i mięśni - LDH, CK; Badania kości - wapń, fosforany, kwas moczowy; Oraz - glukoza, trójglicerydy, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, żelazo, TIBC
£100 £80
Profil Koagulacyjny
PT, APTT, INR, Fibrynogen
£35
Profil Lipidowy - LIPIDOGRAM
cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trojglicerydy
£25
Profil wątrobowy
ASPAT, ALAT, bilirubina całkowita, GGTP, CRP
£34
Profil trzustkowy
Amylaza, Lipaza, Glukoza
£30
Profil tarczycowy podstawowy
TSH, FT3, FT4
£35
Profil tarczycowy rozszerzony
TSH, FT3, FT4, Anty TPO, Anty TG
£69
Profil nerkowy
badanie ogólne moczu, sód, potas, wapń całkowity, fosforany, mocznik, kreatynina, kwas moczowy
£64
Profil sercowy
lipidogram, kreatynina, BNP, kortyzol, sód, potas, chlorki
£99
Profil anemii
żelazo, ferrytyna, witamina B12, kwas foliowy, transferyna
£79
Profil Celiakia
p/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA, p/c przeciw endomysium IgA, IgA (immunoglobulina)
£69
Profil reumatyczny
CRP, RF, odczyn Waalera- Rosego, kwas moczowy, p/ciała anty - CCP, ANA 1
£69
Pakiet hormonalny
TSH, Prolaktyna, FSH, LH, Estradiol, Progesteron, Testosteron
£99
Profil dla kobiet planujących ciążę
Morfologia, CRP, badanie ogólne moczu, żelazo, lipidogram, glukoza, TSH, prolaktyna
£129
Pakiet dla kobiet powyżej 40-go roku życia
badanie ogólne moczu, ALAT, ASPAT, lipidogram, glukoza, kreatynina, TSH, sód, potas, wapń całkowity, fosfor nieorganiczny, estradiol, FSH
£119
Pakiet dla mężczyzny powyżej 40-go roku życia
badanie ogólne moczu, ALAT, ASPAT, lipidogram, glukoza, kreatynina, sód, potas, mocznik, kwas moczowy, krew utajona w kale, PSA całkowite, TSH
£119
Pakiet "odchudzanie"
lipidogram, glukoza, kreatynina, TSH
£43
Pakiet podstawowy - BEZPIECZENSTWO
VDRL, HBs Antygen – test jakościowy, Przeciwciała anty HCV, HIV Combo – przeciwciała + antygen
£99
Pakiet rozszerzony – BEZPIECZENSTWO
VDRL, HBs Antygen – test jakościowy, Przeciwciała anty HCV, HIV Combo – przeciwciała + antygen, Chlamydia trachomatis IgG + IgM, HSV 1 / 2 przeciwciała IgG + IgM
£199
Morfologia z rozmazem (FBC)
wyniki dostępne tylko w języku angielskim - Full Blood Count
£30
OB (ESR)
wyniki dostępne tylko w języku angielskim - Erythrocyte Sedimentation Rate
£20
APTT
wyniki dostępne tylko w języku angielskim
£50
INR
wyniki dostępne tylko w języku angielskim
£40
PT
wyniki dostępne tylko w języku angielskim
£40
PT, APTT, INR, Fibrynogen
wyniki dostępne tylko w języku angielskim
£35
D-Dimery
wyniki dostępne tylko w języku angielskim
£80
Mocz - analiza ogólna i ocena mikroskopowa
czas oczekiwania na wynik - 3-5 dni roboczych
£10
Posiew moczu
wyniki dostępne tylko w języku angielskim
£55
Krew utajona w kale
£15
Test na obecność lamblii (ELISA)
£20
Kał na pasożyty (1 oznaczenie)
£20
Kał na resztki pokarmowe
£25
Posiew kału
wyniki dostępne jedynie w języku angielskim, badanie na obecność bakterii i pasożytow metodą PCR
£70
Amylaza
£9
Lipaza
£15
Białko całkowite
£9
AspAT
£9
AlAT
£9
ALP
£9
GGTP
£9
Bilirubina całkowita
£9
Kwasy żółciowe
£55
Cholesterol całkowity
£9
Cholesterol HDL
£9
Trójglicerydy
£9
Cholesterol LDL
£9
Mocznik
£9
Kreatynina + eGFR
£9
Kwas moczowy
£9
Sód
£9
Potas
£9
Magnez
£9
Chlorki
£9
Wapń całkowity
£9
ASO
£9
RF- ilościowo
£9
CRP ilościowo
£10
IGF-1 – insulinopodobny czynnik wzrostu
£99
Grupa krwi
Wyniki dostępne tylko w języku angielskim
£50
Odczyn Coombsa
wyniki dostępne tylko w języku angielskim
£50
Glukoza
£9
Insulina
£35
HbA1c - hemoglobina glikowana
wyniki dostępne tylko w języku angielskim
£40
Krzywa glukozowa 3-punktowa
*do badania doliczana jest opłata za badanie kontrolne wykonywane na miejscu - 5 funtów
£30
Krzywa insulinowa 3-punktowa
*do badania doliczana jest opłata za badanie kontrolne wykonywane na miejscu - 5 funtów
£105
IGF 1
£100
C peptyd
wyniki dostępne tylko w języku angielskim, wyniki w ciągu 4 dni roboczych
£200
TSH III generacji
£15
FT3
£15
FT4
£15
TSH, FT3, FT4
£35
Anty-TG
p.-ciała przeciw tyreoglobulinie
£30
Anty-TPO
p.-ciała przeciw peroksydazie tarczycowej
£30
T3
£15
T4
£15
FSH
£20
LH
£20
Estradiol
£20
Progesteron
£20
17 OH - progesteron
*Czas oczekiwania na wynik: do 14 dni roboczych
£49
Prolaktyna
£20
b-HCG
wyniki dostępne tylko w języku angielskim
£35
DHEA
£35
DHEA-s
£25
Testosteron
£25
Testosteron wolny
*Czas oczekiwania na wynik: do 14 dni roboczych
£40
Androstendion
£69
Estriol wolny
*Czas oczekiwania na wynik: do 14 dni roboczych
£35
SHBG
£40
BIAŁKO PAPP-A + β-hCG wolna podjednostka
wyniki dostępne tylko w języku angielskim
£150
Kortyzol
£30
AMH – hormon antymillerowski
£60
Homocysteina
Wyniki tylko w języku angielskim
£140
Hormon wzrostu
wyniki dostępne tylko w języku angielskim
£99
ACTH
Wynik dostępny jedynie w języku angielskim
£200
PSA
specyficzny antygen prostaty
£25
PSA wolny
Wykonywany wyłącznie z PSA całkowitym
£20
AFP – alfa-fetoproteina
marker nowotworowy pierwotnego raka wątrobowo-komórkowego
£25
CA-125 (OM-MA)
marker m.in. nowotworu jajnika
£25
CA-15.3 (BR-MA)
marker m.in. nowotworu sutka i płuc
£25
CA-19.9 (GI-MA)
marker m.in. nowotworów p.pokarmowego
£25
CEA
marker m.in. nowotworowy przewodu pokarmowego (antygen karcinoembrionalny)
£25
TPS
specyficzny polipeptyd tkankowy, *Czas oczekiwania na wynik: do 14 dni roboczych
£60
CA 72-4
(m.in marker nowotworowy żołądka i jajników)
£75
S100
marker czerniaka złośliwego (melanoma). *Czas oczekiwania na wynik: do 14 dni roboczych
£95
NSE
swoista enolaza neuronowa (m.in. marker nowotworowy raka płuc), *Czas oczekiwania na wynik: do 21 dni roboczych
£95
CYFRA 21-1
marker procesów degeneracji, marker drobnokomórkowego raka oskrzeli, płuc - czas oczekiwania na wynik do 21 dni roboczych
£80
SCC-Ag
marker nowotworowy raka szyjki macicy, *Czas oczekiwania na wynik: do 21 dni roboczych
£90
Żelazo
£9
Ferrytyna
£20
Witamina B12
£25
Kwas foliowy
£25
Transferyna
£35
TIBC – całkowita zdolność wiązania żelaza
£15
Ocena wrażliwości na gluten (Celiac Disease Antibody)
p/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA,IgA + IgG gliadyny, p/c przeciw endomysium IgA, IgA (immunoglobulina), IgA całkowite, Transglutaminazy tkankowe (IgA) - wyniki dostępne tylko w języku angielskim
£179
Celiakia Profil 2
p/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA,IgA + IgG gliadyny, p/c przeciw endomysium IgA, IgA (immunoglobulina), IgA całkowite, Transglutaminazy tkankowe (IgA), HLA DQ2/DQ8 - wyniki dostępne tylko w języku angielskim
£300
Celiakia Profil 3
p/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA, HLA DQ2/DQ8, IgA całkowite
£209
Genotyp HLA DQ2 / DQ8
wyniki dostępne tylko w języku angielskim
£210
HBs antygen - test jakościowy
£25
Przeciwciała HBs - test ilościowy
£30
Przeciwciała anty-HCV
£25
Przeciwciała anty-HBe
£40
HIV przeciwciała/antygen (Combo)
£40
Ospa IgG (VARICELLA ZOSTER)
czas oczekiwania na wynik: 14 dni roboczych
£95
Ospa IgM (VARICELLA ZOSTER)
czas oczekiwania na wynik: 14 dni roboczych
£95
VDRL
£20
VDRL - miano
£30
Toxoplazma IgG - test ilościowy
£20
Toxoplazma IgM – jakościowo
£20
Toxoplazma – awidność IgG
£80
Różyczka IgG - test ilościowy
£30
Różyczka IgM – test półilościowy
£30
CMV IgG -ilościowo
£30
CMV IgM - ilościowo
£30
CMV – awidność IgG
£90
Chlamydia trachomatis IgG
£35
Chlamydia trachomatis IgM
£35
Helicobakter pylori IgG - test ilościowy
£20
Helicobacter pylori – antygen kał
£40
HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV) 1 / 2 IgG - półilościowo
£40
HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV) 1 / 2 IgM - półilościowo
wynik: 10-12 dni roboczych
£40
Borelioza IgG - test ilościowy
£30
Borelioza IgM - test ilościowy
£30
Borelioza IgM – metodą Western blot
*Czas oczekiwania na wynik: do 14 dni roboczych
£75
Borelioza IgG – metodą Western blot
*Czas oczekiwania na wynik: do 14 dni roboczych
£75
BARTONELOZA IgG
(Bartonella henselae (koci pazur), Bartonella quintana) IFA IgG
£90
BARTONELOZA IgM
(Bartonella henselae (koci pazur), Bartonella quintana) IFA IgM
£90
Profil ANA1
£50
Profil ANA2
£90
P/c antykardiolipinowe IgA
wyniki dostępne w ciągu 18 dni roboczych
£40
P/c antykardiolipinowe IgG
wyniki dostępne w ciągu 18 dni roboczych
£40
P/c antykardiolipinowe IgM
wyniki dostępne w ciągu 18 dni roboczych
£40
P/c antykardiolipinowe IgG + IgM
wyniki dostępne w ciągu 18 dni roboczych
£75
P/c p. β2-GLIKOPROTEINIE-1 IgG
czas oczekiwania na wynik 14 dni roboczych
£100
P/c p. β2-GLIKOPROTEINIE-1 IgM
czas oczekiwania na wynik 14 dni roboczych
£100
P/c p. β2-GLIKOPROTEINIE-1 IgG + IgM
czas oczekiwania na wynik 14 dni roboczych
£180
LAC - antykoagulant toczniowy
Lupus anticoagulat only - wyniki dostępne tylko w języku angielskim.
£120
Witamina D3 metabolit 25 (OH)
£50
Witamina D3 metabolit 1, 25 (OH) 2
£150
IgE całkowite
£30
ALERGIA – IGE SPECYFICZNE, pojedynczy alergen
£30
Panel mieszany
Trawy i drzewa (Trawa mix-(tymotka łąkowa/żyto), bylica, brzoza) Roztocza (dermatophagoides pteronyssinus, D. farinae) Alergeny zwierzęce (Kot, pies, koń) Pleśń (Cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, alternaria alternate) Jaja i ryby (Białko jaja, żółtko jaja, dorsz) Mleko (mleko, Alfa-laktoalbumina, Beta-laktoglobulina, kazeina,, BSA-surowicza albumina wołowa) Zboża(Mąka pszenna, ryż, soja) Orzechy (Orzech ziemny, laskowy), Owoce i warzywa (Marchew, ziemniak, jabłko), CCD MARKER
£180
Panel oddechowy
Trawy (Tomka wonna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto) Drzewa (olcha, brzoza, leszczyna, dąb) Zioła (Ambrozja, bylica, babka lancetowata) Roztocza (dermatophagoides pteronyssinus, D. farinae) Alergeny zwierzęce (Kot, pies, koń) Pleśń (penicylinum notatum, Cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, alternaria alternate), CCD MARKER
£180
Panel pokarmowy podstawowy
Jaja, mleko, drożdże (Białko jaja, żółtko jaja, mleko, drożdże) Zboża (Mąka pszenna, mąka żytnia, ryż, soja) Orzechy (Orzech ziemny, orzech laskowy, migdał) Owoce (Jabłko, kiwi, morela) Warzywa (Pomidor, marchew, ziemniak, seler) Owoce morza (Dorsz, krab), CCD MARKER
£180
Pakiet pokarmowy ImmunodigDIETA 28
Orzechy i nasiona - Orzech laskowy, Migdały, Orzechy arachidowe; Zboża bezglutenowe - Ryż, Kukurydza; Mięso: Mięso indycze, Wieprzowina, Wołowina, Kurczak, Owoce, Jabłko; Warzywa - Pomidor, Marchew, Cebula, Seler, Ziemniak; Warzywa strączkowe - Soja; Ryby - Dorsz, Tuńczyk, Łosoś; Zboża glutenowe - Owies, Żyto, Jęczmień, Pszenica; Jaja - Białko jaja kurzego, Żółtko jaja kurzego; Produkty mleczne - Alfa- laktoalbuminy, Kazeina; Pozostałe - Drożdże piekarskie
£249
Pakiet pokarmowy - ImmunodigDIETA 44
Orzechy i nasiona - Orzech laskowy, Migdały, Kakao, Orzechy arachidowe; Zboża bezglutenowe - Ryż, Kukurydza; Mięso - Wieprzowina, Wołowina, Kurczak, Mięso kacze; Owoce - Banan, Pomarańcza, Cytryna, Jabłko, Winogrono, Wiśnia, Grejpfrut, Malina, Agrest; Warzywa - Ogórek, Pomidor, Marchew, Cebula, Seler, Por; Warzywa strączkowe - Soja; Ryby - Makrela, Sardynka, Dorsz, Tuńczyk; Zboża glutenowe - Owies, Żyto, Pszenica; Zioła i przyprawy - Czosnek, Imbir, Pieprz czarny, Gorczyca; Jaja - Białko jaja kurzego; Produkty mleczne - Beta – laktoglobulina, Kazeina. Kozie mleko, Mleko surowe (korowie); Kawa, herbata, napary - Czarna herbata; Pozostałe - Drożdże piekarskie
£299
Pakiet pokarmowy ImmunodigDIETA 88
Orzechy i nasiona - Orzech włoski, Orzech laskowy, Migdały, Orzechy nerkowca, Orzech kokosowy, Orzechy arachidowe; Zboża bezglutenowe - Ryż, Gryka, Proso, Kukurydza; Mięso - Mięso indycze, Wieprzowina, Wołowina, Kurczak, Jagnięcina; Owoce - Banan, Pomarańcza, Cytrynam Truskawka, Jabłko, Winogrono, Ananas, Brzoskwinia, Wiśnia, Kiwi, Sliwka, Malina, Gruszka, Mango, Morela, Pomelo; Warzywa - Ogórek, Zielone kiełki brokułu, Cukinia, Pomidor, Marchew, Cebula, Seler, Pietruszka, Ziemniak, Papryka, Surowy kalafior, Kalarepa, Rzodkiewka, Brukselka, Por, Szparagi; Ryby - Makrela, Śledź, Dorsz, Tuńczyk, Łosoś, Pstrąg tęczowy; Warzywa strączkowe - Groszek cukrowy, Zielona fasola (francuska), Soczewica, Soja, Biała fasola; Sałaty - Sałata siewna, Szpinak; Zboża glutenowe - Owies, Żyto, Pszenica, Orkisz; Zioła i przyprawy - Czosnek, Anyż, Słodka bazylia, Koper, Kminek, Pieprz czarny, Wanilia, Gorczyca, Tymianek, Liść laurowy, Gałka muszkatołowa, Cynamon, Mięta pieprzowa; Jaja - Jajko kurze; Produkty mleczne - Kazeina, Kozie mleko, Owcze mleko, Mleko surowe (korowie), Ser Gouda, Sery typu Camembert; Owoce morza - Krewetka tygrysia; Kawa, herbata, napary - Rumianek napar; Grzyby - Pieczarki; Pozostałe - Drożdże piekarskie
£499
Pakier pokarmowy ImmunodigDIETA 280
Orzechy i nasiona - Sezam, Orzech pekan, Orzech włoski, Nasiona słonecznika, Orzech laskowy, Orzech brazylijski, Migdały, Pistacja, Orzeszki piniowe, Kakao, Nasiona dyni, Mak, Siemię lniane, Nasiona rzepaku, Kasztan jadalny, Orzechy nerkowca, Nasiona kolendry, Orzech kokosowy, Orzechy arachidowe, Zboża bezglutenowe - Amarantus, Ryż, Ryż, czerwony, Gryka, Proso, Kukurydza, Dziki ryż, Otręby kukurydziane, Komosa, Ryż gotowany; Mięso - Mięso indycze, Wieprzowina, Wołowina, Gęsina, Cielęcina, Kurczak, Dzik, Sarna, Mięso kacze, Jagnięcina, Królik, Konina, Jeleń, Zając, Struś, Baranina; Owoce - Banan, Żurawina, Avokado, Pomarańcza, Cytryna, Czarna porzeczka, Truskawka, Rabarbar, Arbuz, Jabłko, Winogrono, Ananas, Brzoskwinia, Wiśnia, Kiwi, Śliwka, Grejpfrut, Nektarynka, Jagoda, Jeżyna, Figa, Malina, Czerwona porzeczka, Agrest, Brusznica, Daktyl, Gruszka, Mandarynka, Mango, Morela, Papaja, Melon, Rodzynek, Pomelo, Marakuja, Limonka, Owoce dzikiej róży, Granaty, Mirabelka, Liczi, Sok z rokitnika; Warzywa - Ogórek, Zielone kiełki brokułu, Cukinia, Pomidor, Marchew, Cebula, Seler, Pietruszka, Ziemniak, Papryka, Surowy kalafior, Bakłażan, Kalarepa, Fenkuł, Rzodkiewka, Burak, Kapusta pekińska, Brukselka, Karczok, Rzeżucha, Por, Chrzan, Zielona oliwka, Szparagi, Kapusta biała, Boćwina, Czerwona kapusta, Kiszona kapusta, Czarne oliwki, Słodki ziemniak, Kapusta włoska, Brukiew, Ostra papryczka, Pasternak, Jarmuż, Pędy bambusa, Kapusta chińska, Dynia; Ryby - Sola, Szczupak, Kawior, Makrela, Sardynka, Gładzica, Ikra łososia, Karp, Okoń, Anchois, Karmazyn, Śledź, Mintaj, Dorsz, Tuńczyk, Łosoś, Pstrąg tęczowy, Halibut, Łupacz, Europejski sum, Węgorz, Miecznik, Morszczuk, Tilapia, Turbot; Warzywa strączkowe - Bób, Ciecierzyca, Groszek cukrowy, Zielona fasola (francuska), Soczewica, Fasola mung, Czerwona fasola, Soja, Biała fasola, Mleko sojowe; Sałaty - Endywia, Cykoria, Sałata siewna, Sałata lodowa, Pokrzywa, Roszponka, Rukola, Szpinak; Zboża glutenowe - Gluten, Owies, Żyto, Jęczmień, Pszenica, Pszenica durum (Kasza manna), Orkisz, Gliadyna; Zioła i przyprawy - Czosnek, Kardamon, Anyż, Słodka bazylia, Koper, Imbir, Majeranek, Curry w proszku, Kminek, Pieprz czarny, Wanilia, Papryczka chili, Goździk, Oregano, Gorczyca, Rozmaryn, Szałwia, Szczypiorek, Tymianek, Pieprz cayenne, Liść laurowy, Gałka muszkatołowa, Ostra papryka w proszku, Cynamon, Kurkuma, Ziele angielskie, Zielony pieprz, Pieprz biały, Trawa cytrynowa; Miody i słodycze - Lukrecja, Cukier trzcinowy, Miód, Syrop klonowy; Jaja - Jajko kurze, Białko jaja kurzego, Żółtko jaja kurzego; Produkty mleczne - Alfa- laktoalbuminy, Beta – laktoglobulina, Kazeina, Kozie mleko, Owcze mleko, Ser z owczego mleka, Mleko surowe (korowie), Ser z koziego mleka, Ser Gouda, Jogurt, Niebieski ser, Sery typu Camembert, Parmezan, Mozzarella mleko krowie, Ser typu cheddar, Mozzarella bawół, Śmietana, Mleko gotowane, Mleko bawole, Serwatka krowia, Twarożek, Ser topiony; Owoce morza - Ślimak, Kałamarnica, Rak, Ostryga, Krab kieszeniec, Langusta, Małż, Przegrzebek, Krewetka, Homar, Krewetka tygrysia, Omułki, Ośmiornica; Kawa, herbata, napary - Zielona herbata, Kawa, Rumianek napar, Czarna herbata, Mięta pieprzowa, Werbena, Lipowa herbata, Herbata Rooibos; Grzyby - Borowik, Grzyb, typ Shitake, Pieprznik (kurki), Boczniak, Pieczarki; Dodatki do żywności - Aspartam, Glutaminian sodu, Guma guar, Guma karobowa (E410), Pektyna, Karagen, Guma ksantanowa, Żelatyna, Agar; Pozostałe - Ocet winny, Wino czerwone, Wino białe, Tofu, Łubin, Drożdże piekarskie, Drożdże piwowarskie, Słód, Chmiel, Tapioka, Aloes; Immunogenny patogen - Candida albicans
£699
Wymaz z nosa
£60
Wymaz z gardła
£60
Posiew plwociny
£60
Wymaz ze skóry
£60
Wymaz z oka
£60
Wymaz z ucha
£60

Umów wizytę

© 2016 WAVE. All Rights Reserved.